Välkommen till ST Friström Bygg AB!

Vi prioriterar kvalitet över kvantitet

Byggentreprenör från Vallentuna Stockholm

Friström Bygg är ett väletablerat byggföretag som utför alla vanligt förekommande byggtjänster: nybyggnader, tillbyggnader, ombyggnation och renovering i bostad, offentliga miljöer och lokaler. Vi hjälper företag och fastighetsägare i Norra Stockholm.

Kontorsanpassningar
Hyresgästanpassningar
Byggservice