ST Friströms Bygg AB etablerades 1989 av Stefan och Thomas Friström.

Företaget utför byggtjänster till företag och förvaltningsorganisationer. Vårt upptagningsområde är till största del Norra Stockholm.

Kommersiella byggprojekt till företag

Vår inriktning är byggtjänster inom om- och tillbyggnader, kontorsanpassningar samt renoveringar av våtrumsutrymmen som badrum. Med åren har vi utfört byggprojekt i offentliga miljöer kommersiella lokaler m.m.

Kvalitet framför kvantitet

Vi kan åta oss såväl små som stora bygguppdrag, och har en gedigen kunskapsbank inom företaget för att hjälpa våra kunder till rätt resultat. ST Friström Bygg AB har genom lång branscherfarenhet samlat på sig ett väl samman svetsat lag av yrkesskickliga samarbetspartners inom alla hantverksgrupper.

Ordning och reda

ST Friström Bygg AB är medlemmar i Byggmästarföreningen och Sveriges Byggindustrier, innehar ID06 samt erforderliga entreprenad & trygghetsförsäkringar.

Kontakta oss för mer information.